Fritid

Vi vill:

  • Må bra och trivas där vi bor
  • Satsa på fritid för alla åldrar, men viktigast är att satsa på barnen
  • Bygga en idrottshall när de ekonomiska förutsättningarna finns

Fritidsaktiviteter för barn och vuxna är viktiga för att vi ska må bra och trivas där vi bor.

För oss som bor här

Vi måste, när vi talar satsningar på fritid, göra skillnad på de som bor här och de som besöker vår kommun. Besökarna ska generera intäkter, de boende ska trivas och bli fler.
Satsningar på fritid ska göras för i huvudsak de som bor i kommunen, inte för besökare.
Besökarna måste generera de intäkter som krävs för att de ska täcka de kostnader de för med sig och skapa värden för våra näringsidkare. Ur det perspektivet kan det vara motiverat med satsningar även inom t ex besöksnäringen om man ser att de betalar sig.

Vad vi gör på fritiden

Askersundaren gillar idrott, båtliv, fiske och jakt. Askersundaren gillar också teater och konst. Vi har på senare år genom Sjöängen skapat en plattform som på olika sätt kan tillgodose teater. Nästa steg är att utveckla den plattform vi har för att engagera barn och unga att vara med att skapa kultur och konst. Konsten finns överallt, liksom båtliv, fiske och jakt. Idrotten är i Askersunds kommun mer styvmoderligt behandlad. Nästa
investering utöver verksamhetslokaler bör vara en idrottshall, satsningen därpå en simhall. Den för närvarande ansträngda ekonomin gör sponsorer och partners extra välkomna.
Vi gillar restauranger men inte så mycket så att restaurangerna kan leva på enbart oss.
De behöver även andra besökare utöver våra kommuninvånare.

Fritid för alla åldrar men mest för barnen

Vi ska satsa på alla åldrar men viktigast är att satsa på barnen. Ett jämställt
pendlingssamhälle innebär att de föräldrar som väljer Askersund men pendlar har långa arbetsdagar. Idrotts- och kulturaktiviteter efter skoltid kan göra skillnad mellan det goda föräldrasamvetet och tanken på flytt.

Satsningar på idrottsanläggningar

Vi kommer vara i en ansträngd ekonomisk situation de kommande åren. Vad har vi för kommunala fritidsverksamheter som vi skulle kunna ”outsourca” till föreningslivet? Om vi istället för att själva driva våra idrottsanläggningar arrenderar ut våra idrottsanläggningar till föreningslivet och köper tillbaka en tjänst, kan de göra mer för
pengarna än vi? Är det en möjlighet för att vi ska kunna tillgodose behovet av en konstgräsplan snabbare än om det vore en kommunal investering. Vi behöver pröva nya vägar framåt i dessa frågor.
Askersunds kommun har svårt att klara av att genomföra de investeringsprojekt som vi måste genomföra. Vi saknar rätt kompetens och personella resurser och det vi bygger riskerar av den anledningen att bli dyrare än det borde vara.
Under förutsättning att vi får ordning på ekonomin i Askersunds kommun så finns det dock inga ekonomiska hinder för oss att uppföra den idrottshall som vårt föreningsliv har ett stort behov av samt rustar den befintliga hallen. Vi bör undersöka möjligheterna att finna sponsorer och göra andra aktörer delaktiga för att höja kvaliteten i projekten.
Delaktighet av näringsliv och föreningsliv borgar för att vi får bra och välplanerade anläggningar för de som ska använda dem.