Samhällsplanering

Vi vill ha:

  • Planering för bostäder som attraherar människor i arbetsför ålder
  • Planering för ett tågstopp i Åsbro

Bostadspolitik

I första hand måste vi i vår kommun planera för bostäder som attraherar människor i arbetsför ålder. Det gäller också att locka familjerna i tid, innan barnfamiljer har hunnit etablera sig socialt någon annanstans. Mindre villor och radhus bör därför prioriteras i planeringsstadiet i de områden där dessa kan byggas. Framförallt i Askersund och Åsbro men även Rönneshytta kan vara attraktivt för mer omfattande exploatering. Det finns redan gott om befintliga lägenheter i Askersund och behovet av ytterligare bostadsrätter än redan planerade, är sannolikt inte så stort inom 5-10 år. Vad gäller hyresrätter så bör även här pågående och kommande planer täcka det behov som finns och kan uppstå.
En inte oviktig del i att planera för familjer är att planera för boenden för äldre, så att de äldre som bor i villor i kommunen erbjuds bra alternativ. Det är viktigt att de boendeformer som skapas inte blir för kostsamma då det i minskar viljan att flytta från det boende som många gånger är billigt.
Vi måste fokusera på att hitta intressenter som vill planera, bygga och sälja färdiga bostadsområden. I det arbetet ska vi inspirera och involvera lokala entreprenörer som projektägare då detta kommer gynna den lokala arbetsmarknaden.
För att nå bäst resultat ur ett hållbarhetsperspektiv så ska vi ta fram detaljplaner som inte i onödan försvårar kreativa lösningar inom bostadsbyggnadsprojekten samt aktivt använda oss av det goda verktyg som markanvisning kan vara både för ekonomi, miljö och social hållbarhet.
Vi måste våga ta ut svängarna inom samhällsplaneringen. Högre hus. Kanske en bomässa som bas till ett nytt bostadsområde söder om landskyrkan, i stället för båtuppställningen som finns där idag.
Kan vi påverka utbildningsnivån i kommunen genom hur och vad vi planerar för bostäder? Vilken typ av bostäder är attraktiva för de yrkeskategorier som våra arbetsgivare saknar? Hur medvetna är vi om vad vi bygger och för vem vi bygger?

Kommunikationer och infrastruktur

I och med utbyggnaden av riksväg 50 har vi förhållandevis goda kommunikationsmöjligheter med bil och buss.
Vi ska planera för ett tågstopp i Åsbro. Samtidigt med detta så får man en unik möjlighet att bygga ut med en ny stadsdel som en del av Åsbro. Med de mycket goda pendlingsmöjligheterna till Örebro som det finns från Åsbro vare sig det finns tågstopp eller inte så kan den delen av kommunen bli en motor i befolkningstillväxt om vi planerar rätt.
Snabb internetuppkoppling saknas än så länge i stora delar av kommunen.

Vår demografiska vision?

Alla åldrar är bra åldrar. Den demografiska utmaningen i Sverige just nu är att det blir färre i arbetsför ålder i förhållande till de som de i arbetsför ålder ska försörja.
Försörjningskvoten i Askersund år 2016, var 92,4, medan den i Örebro var 71,0. Det kommer alltid finnas variation över landet och Askersund kommer alltid vara en attraktiv kommun för människor att åldras i men det finns anledning att göra seriösa försök att attrahera fler människor i arbetsför ålder till vår kommun. För att lyckas med detta måste vi identifiera behoven och preferenserna för dessa människor. Svaren finns sannolikt inom områdena arbetsmarknad, skola och fritid, kommunikationer och bostadspolitik.
Den demografiska visionen är att vi ska sänka vår försörjningskvot, d v s bli större andel invånare i arbetsför ålder.